Rượu Shochu Zanpa Black

480.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích