Rượu Shochu Zanpa White

680.000

Xuất xứ

Nồng độ

Dung tích