Rượu vang Ala Rossa D’Italia

1.180.000

Xuất xứ

Giống nho

Nồng độ

Loại vang

Dung tích