Rượu Vang B&G Partager Rose- VIN Rose

410.000

Loại vang

Xuất xứ

Giống nho

, ,

Vùng

Nồng độ

Dung tích

Quy cách