Rượu vang bịch bib 1879 reserva

430.000

Vùng

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích