Rượu Vang Chi Lê Miguel Torres Ándica

583.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách