Rượu Vang Chi Lê Toreto

350.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách