Rượu Vang Đỏ Ý Conte Parelli Appassimento

750.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích