Rượu vang Klanis

1.330.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách