Rượu Vang Mỹ Lapis Luna Cabernet sauvignon 

690.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách