Rượu Vang Mỹ Opus One 2012

18.000.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách