Rượu Vang Nam Phi Arniston Bay, Sauvignon Blanc

503.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách