Rượu Vang Nam Phi Fairview Sauvignon Blanc

681.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách