Rượu Vang Nam Phi Le Bonheur The Eagle’s Lair Chardonnay

672.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách