Rượu Vang New Zealand Villa Maria, Private Bin Pinot Gris, East Coast

689.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách