Rượu Vang NewZealand Villa Maria Private Bin Chardonnay

689.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách