Rượu vang Pháp Beau Jardin 2019

620.000

Xuất xứ

Vùng

Giống nho

,

Loại vang

Nồng độ

Dung tích