Rượu Vang Pháp Francois et Guillaume Thienpont, L’Etoile, Lalande de Pomerol

1.267.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách