Rượu vang Pháp Grand Theâtre

337.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách