Rượu Vang Pháp Guigal, Condrieu

2.684.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách