Rượu Vang Pháp Jean Luc Colombo, les Forots, Cotes du Rhone

860.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách