Rượu Vang Pháp Jean Luc Colombo,”la Violette” Viognier

561.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách