Rượu vang Pháp Les Heritiers du Comte Lafon Vire Clesse

1.834.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách