Rượu Vang Pháp Mas Amiel, Legende, Maury Sec

1.296.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách