Rượu Vang Pháp Plaimont Colombelle Belle ET Rebelle 

375.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách