Rượu Vang Pháp Sauvion Les Bosquets Vouvray 

650.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách