Rượu Vang Trep Pini 18 Gran Baro Primitivo Gioia Del Colle

2.016.000

Xuất xứ

Giống nho

Nồng độ

Loại vang

Dung tích