Rượu Vang Úc Grosset, Springvale, Riesling, Clare Valley

1.366.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách