Rượu Vang Ý cao cấp Solaia 2009

19.000.000

Xuất xứ

Vùng

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách