Rượu whisky michter’s 10 năm bourbon whiskey

4.920.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Loại rượu

Dung tích

Tuổi rượu