Rượu whisky michter’s 10 năm bourbon whiskey

4.940.000

Thương hiệu

Dung tích

Nồng độ

Xuất xứ

Tuổi rượu