Suntory Brandy XO

1.420.000

Xuất xứ

Thương hiệu

Nồng độ

Phân hạng

Loại rượu

Dung tích