Thẻ: các loại bia chimay

Bia Chimay có mấy loại
Bia Chimay có mấy loại

Được lên men dựa trên các nguyên liệu tự nhiên mang đậm hơi thở nước Bỉ, các loại bia Chimay sẽ đem đến cho người uống những cảm giác không thể nào quên trong đời. Bia Chimay được sản xuất lần đầu ở tu viện Scourmont vào thế kỷ XIX ngày nay đã hiện diện

My Cart (0 items)

No products in the cart.