Vang Anthony Rupert Blend 2008 (2010)

2.500.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 2872106333 Danh mục: ,