Vang Belle Glos Pinot Noir Dairyman 2016

1.350.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách