Vang Cantine San Marzano IL Pumo Sauvignon Malvasia Salento IGP

230.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách