Vang Cape Of Good Hope Riebeeksrivier Caroline 2014

720.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 8197303554 Danh mục: ,