Vang Cape Of Good Hope Riebeeksrivier Western Slopes 2013

720.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 1012652354 Danh mục: ,