Vang Cascinetta Vietti Moscato d’asti 2017

360.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách