Vang Pháp Chateau Batailley 2015

2.660.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách