Vang Pháp Chateau Belle Vue Haut – Medoc

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách