Vang Pháp Chateau Cote de Baleau 2013

1.000.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách