Vang Pháp Chateau Cote de Baleau 2015

1.210.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

, ,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách