Vang Pháp Chateau Duhart-Milon 2010 (2015)

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách