Vang Pháp Chateau Lagrange 2015

2.200.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách