Vang Pháp Château Lamothe Bordeaux

320.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách