Vang Pháp Chateau Mouton Rothschild 2004

33.168.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách