Vang Pháp Chateau Mouton Rothschild 2011

27.463.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

,

Nồng độ

Dung tích

Quy cách