Vang Chile One Wine Cabernet Sauvignon

310.000

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách