Vang Coppola Diamond Collection Zinfandel

Liên hệ

Xuất xứ

Loại vang

Giống nho

Nồng độ

Dung tích

Quy cách

Mã: 9623814634 Danh mục: ,